Sociale Bijdrage anno 2015 – aandacht

Vanaf 2015 wordt de sociale bijdrage op een andere manier vastgesteld dan vroeger. Waar vroeger voor een zelfstandige de bijdragen berekend werden op een inkomen van drie jaar eerder, wordt in de nieuwe regeling de bijdragen berekend op het inkomen van het jaar zelf.

Hoe gaat dit in zijn werk ?

In eerste instantie wordt het inkomen van drie jaar geleden toch als basis genomen om de bijdragen te berekenen. Nadat de belastingadministratie het juiste inkomen bezorgd heeft aan de sociale verzekeringsfondsen zal men een herberekening krijgen. Met andere woorden, de zelfstandigen zullen vanaf 2017 – 2018 elk jaar herberekeningen krijgen.

Voor een starter veranderd er zo goed als niets, die wordt sowieso op een forfaitair inkomen afgerekend. Later wanneer het inkomen van dat jaar definitief is, zal er ook hier een herberekening volgen. Alleen als je start in de loop van een jaar wordt de definitieve bijdrage anders berekend dan vroeger. Vroeger was het eerste volledig jaar dat je zelfstandige was de basis voor de berekening van dat jaar zelf en voor de kwartalen van het onvolledige start-jaar. Nu wordt het inkomen dat je behaalde tijdens het onvolledig jaar omgerekend naar een volledig jaar. De uitkomst wordt dan gebruikt om de kwartaalbijdragen te berekenen van dit onvolledige activiteitsjaar.

Het is daarom toch aan te raden om in de loop van het jaar het reeds behaalde inkomen te vergelijken met dat waarop de bijdragen worden berekend. Bij grote afwijkingen is het soms aan te raden de bijdragen nu al te laten aanpassen. Het hangt een beetje af van de strategie die je wil volgen of  van de huidige financiële toestand. Als je hier vragen over hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Tenslotte wil ik nog meegeven dat er nog wel wat wijzigingen zijn doorgevoerd die de berekeningswijze van de sociale bijdragen beïnvloeden.  Voor extra informatie verwijs ik graag naar de webstekken van de verschillende sociaal verzekeringsfondsen.